Kurumsal uygulamaların hızlı, sorunsuz ve güvenli bir şekilde geliştirilmesi ve çalıştırılmasını sağlayan, SOA yapısına uygun bir şekilde web servislerde oluşan bir orta katman yapısıdır. Bu yapı içerisinde aşağıdaki bileşenler bulunmaktadır:


e-Mail Gateway: Kurumsal e-Posta yönetim aracıdır. Asenkron olarak e-postaların hazırlanması ve gönderilmesini temin eder. Belirtilen zamanlarda da e-postaların iletilmesini gerçekleştirir. Merkezi şablon yönetim aracı üzerinden gönderilecek olan e-postalar tasarlanabilir; şablonlar merkezi olarak yönetilir.


SMS Gateway: e-Postalar gibi SMS’lerin de gönderimini sağlayan bir mekanizmadır. Asenkron olarak SMS’lerin oluşturlmasını ve bunların belirtilen zamanlarda gönderilmesini sağlar. Birden fazla SMS hizmet sağlayıcısı ile çalışabilir. Tek seferlik şifrelerin de gönderilmesini destekler.

XML Gateway: Dışarıdan çağrılan web servislerin ya da dışarıya açılan web servislerin bir proxy mantığında DMZ içerisinde olmayan uygulamalar tarafından çağrılabilmesini ve servis olarak kullanılmasını sağlar. Ek bir güvenlik mekanizması sağlar.

Access Management: Merkezi olarak farklı domain’lerde kullanıcıların tanımlanması, kimlik doğrulama politikalarının belirlenmesi ve belirlenen politikalar bazında kimlik doğrulamanın gerçekleştirilmesini sağlar. Hem kullanıcı adı, şifre, tek seferlik şifre, e-imza ya da T.C. Kimlik Kartı uygulamaları ile kimlik doğrulamaları gerçekleştirir. Kullanıcıların giriş işlemlerini, hatalı girişlerini takip eder.

Log Management: Yazılımların, sistem kaynaklarının, akıllı cihazların, Windows ve Linux sunucuların loglarının merkezi olarak takip edilmesini sağlar. Sunucu bazında gruplandırılmış bir şekilde logların incelelenmesini gerçekleştirir.

Enterprise Data Management: Kurumsal veri kaynakları üzerinde uygulamaların işlemleri gerçekleştirmelerini sağlar. Birden fazla veri kaynağı (örn. Veritabanı, Active Directory, LDAP, FTP sunucu, Samba sunucus …)

Scheduled Tasks Management: Takvimlenmiş işlemlerin gerçekleştirilmesini, başlatılıp durdurulmasını ve bunların işlem geçmişlerinin görüntülenmesini sağlar.

BPEL Process Engine: BPEL standardında tasarlanan işlemlerin iş akışı motoru üzerinden gerçekleştirilmesini sağlar.