Yazılım proje yönetiminin ihtiyaç yönetimi bazında gerçekleştirilmesini sağlayan metodoloji ve yazılımdır.


Geleneksel Waterfall, Agile ya da eXtreme Programming metotlarından farkı, uçtan uca gereksinim yönetimini tek boyutlu yapmak yerine her bir adımda kullanıcılara kontrol listeleri sunarak gereksinim yönetiminin tamamlanma oranının denetlenmesini sağlar.


İş analistleri ile yazılım analistlerinin ortak konuşabilecekleri iş akış, aktivite, sekans ve diğer diyagramların oluşturulmasını ve ilişkilendirilmesini sağlar.


Yazılım projelerinin devingenliğini yönetmek amacıyla geliştirilmiştir.


Konfigürasyon yönetim araçları ile de entegre edilen çözüm ile kullanıcıların yetkileri bazında dokümanlara erişmeleri sağlanır.


Otomatik doküman üretme araçları ile doküman güncelleme zahmetinden de kullanıcılar kurtulur.